Lưu trữ Danh mục: Phần mềm gửi tin nhắn SMS

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro – Gửi sms Marketing

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro – Phần mềm SMS Pro hỗ trợ 2 kiểu kết nối để gửi tin nhắn 1 là sử dụng USB 3G gửi tin nhắn sms. 2 là sử dụng điện thoại Android gửi tin nhắn sms. Bạn cần chọn 1 trong 2 cái để sử dụng và […]