Lưu trữ thẻ: Phần mềm SMS pro – gửi tin nhắn SMS Marketing

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro – Gửi sms Marketing

phần mềm gửi tin

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro – Phần mềm SMS Pro hỗ trợ 2 kiểu kết nối để gửi tin nhắn 1 là sử dụng USB 3G gửi tin nhắn sms. 2 là sử dụng điện thoại Android gửi tin nhắn sms. Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi […]