Lưu trữ Danh mục: Chưa phân loại

Thanh toán phần mềm gửi tin nhắn

cong ty hung thinh

1. Các bước thực hiện thanh toán. Bước 1: Bạn cần cài đặt phần mềm bạn cần như SMS Pro, Email Pro, Facebook Pro và Zalo22H…vv  vào trong máy tính của mình để có mã khách hàng. Phần mềm có dùng thử trước khi bạn thanh toán nó, nên bạn nãy dùng thử trước để […]