Lưu trữ thẻ: Kết nối SMS Pro với USB 3G

Hướng dẫn kết nối phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro với USB 3G

Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Dcom 3G

Hướng dẫn kết nối phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro với USB 3G 1.Hướng dẫn kết nối phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro với USB 3G Bước 1: Bạn cắm USB 3G vào máy tính kiểm tra sóng sim điện thoại có chưa. Sau đó tắt phần mềm của USB 3G. (Lưu ý: […]