Lưu trữ thẻ: Phần mềm gửi Email hàng loạt

Hướng dẫn sử dụng Email Pro – Phần mềm gửi email

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Email pro

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Email Pro – Phần mềm Email marketing với tính năng: Hiển thị Brandname thương hiệu của doanh nghiệp Cài đặt được tốc độ, giới hạn số lượng gửi. Chèn tên khách hàng và những thông tin khác vào email. Theo dõi khách hàng mở email, mở bao nhiêu lần, […]