Lưu trữ thẻ: Kết nối SMS pro với Android

Hướng dẫn kết nối phần mềm SMS Pro với Android

Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Điện thoại Android

Hướng dẫn kết nối phần mềm SMS Pro với Android. Phần mềm SMS Pro sẽ sử dụng điện thoại của bạn làm thiết bị gửi tin thông qua app MyMobkit và gửi tin nhắn. Mô tả chung cách sử dụng: Trên điện thoại bạn mở google chorme => vào trang http://app.22h.vn/ tải app myMobkit về […]