Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro – Gửi sms Marketing

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMS Pro – Phần mềm SMS Pro hỗ trợ 2 kiểu kết nối để gửi tin nhắn

  • 1 là sử dụng USB 3G gửi tin nhắn sms.
  • 2 là sử dụng điện thoại Android gửi tin nhắn sms.
Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Dcom 3G
Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Dcom 3G
Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Điện thoại Android
Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Điện thoại Android

Bạn cần chọn 1 trong 2 cái để sử dụng và xem hướng dẫn, phần hướng dẫn nó chỉ khác nhau ở lúc kết nối, phần sử dụng SMS Pro thì giống nhau nên bạn yên tâm nó không phức tạp. Khi gửi bạn nên hạn chế gửi vào khoảng thời gian nghỉ ngơi của người nhận để tránh người nhận khó chịu với tin nhắn gửi đến của bạn. Bạn download phần mềm SMS Pro TẠI ĐÂY.

Lưu ý: NGHIÊM CẤM các hành vi sử dụng phần mềm để lừa đảo, chống phá tổ chức, tuyên truyền bá văn hóa phẩm nội dung đồi trụy, xuyên tạc cá nhân, tổ chức, thực hiện các hành vi chống phá, trái pháp luật, không tuân thủ các quy định của nhà nước. Chúng tôi sẽ khóa tất cả tài khoản có nội dung như trên. (Chi tiết Chính sách gửi tin nhắn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *